De rosmolen en haar 'novale tienden'

In Tilburg is de Veldhovense rosmolen lange tijd het verzamelpunt geweest voor de Novale Tienden.

 

Een tiende was een vorm van kerkelijke belasting waarbij men een tiende deel van de opbrengst diende af te dragen. Deze inkomsten waren bedoeld om de pastoor en kerk te onderhouden en de armen te ondersteunen.

In Tilburg kende men de Novale Tiende, die moest worden afgedragen van sommige nieuw ontgonnen landerijen. Het ene jaar moest deze afdracht plaats vinden aan de Heer van Tilburg en het andere jaar aan de Abdij van Tongerlo.  

Ook na het afschaffen van de ‘heerlijke rechten’ aan het einde van de 18e eeuw door de Fransen bleef de rosmolen hiervoor het verzamelpunt. Het tiendrecht zelf werd pas afgeschaft in 1909.

 

Percelen waarop het tiendrecht van toepassing was werden afgebakend met tiendbomen of tiendpalen. De foto toont hiervan een exemplaar in Brachterwald (Limburg).

BRON: http/www.loegiesen.nl//toponiemen//BEESEL-B.htm

        Bron: www.loegiesen.nl

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode